CNC TEL EREZYON NEDİR?  
 
Tel erezyon, kısaca özetlemek gerekirse maddenin üzerinde yüksek yoğunlukta elektrik akımı geçirilen bir tel vasıtası ile kesme işidir. Bu işlem tezgâhlarda, farklı elektriksel kutuplara iliştirilen tel elektrot, işlem yapılan parçaya yaklaştığı zamanda elektriksel boşalımlarla sayesinde yüksek bir ısı ortaya çıkmakta ve kısmi metal ergimesi ile parçacık yok edilerek değişiklik sağlanmaktadır. Parçacık kaldırma hızı, her bir kıvılcımdaki enerji miktarı ve her kıvılcımın geçen süresine göre değişiklik göstermektedir.
 
İşlemin ilk kısmında, yapılan iş parçasının biçimi bir koordinat yüzeyi içerisinde, çizimdeki her bir elemana nokta, daire ve çizgi numaraları isimlendirilerek şekillendirilmektedir.
 
İşlemin  ikinci kısmında ise kesme yolu vasıtası ile esas biçimi ortaya çıkmaktadır. Kesme süreci başlatıldığında tel kesme güzergahını takip ederek kesme süreci bitirilmektedir.
 
Kesme tezgahları genelde telin çapları 0,05~0,4 mm arasında farklılık gösteren pirinç, molibden ve tungsten tel elektrotlar kullanımı tercih edilmektedir. Bu da ister istemez  parça yüzeyinde oluşan maksimum radyus miktarı 0,4 mm yi geçmeyecek hale getirmektedir. Tel erezyon işleme tezgâhlarında genel kural olarak bakır tel (+) , tabla ise (-) yüklü olmalıdır. Kesim işlemi; telin parçaya değmesi ile meydana gelen ark ile gerçekleşmektedir. Ark anında genelde 8000~12000 °C civarında ısı oluşmaktadır
Tel erozyon işlemi ile üretilen bir parçanın tekrar taşlanmasına gerek yoktur.
 
Herhangi bir üretimin diğer tezgâhlarda işlenmesi mümkün olmayan bölümlerinin sadece telin yarıçapı kadar bir tolerans bırakılarak parçanın işlenmesi mümkün olmaktadır. Ayrıca çok sert olan metaller elektrik iletebilmesi şartı ile işlenmesi mümkün olmaktadır.
 
Tel erezyon çapaksız üretim gerçekleştirilmesi ve yüzey pürüzlülüğünün başka üretim çeşitlerine göre daha az olması önemli sayılabilecek kazanımlardır. Dezavantajları ise telin düşük talaş kaldırma hızının olması ve kesici boyutunun oldukça sınırlı kapasitesidir.