FIKSTUR APARAT

  • Talaşlı Üretim tezgahlarında seri üretimler için işleme fikstür ve aparatları.

  • Her tür üretim tekniği için Ölçüm ve Kontrol fikstürleri

  • Döküm markalama ve kontrol fikstürleri

  • Montaj fikstür ve aparatları.

  • Kaynak fikstürleri.

 

kesme kalIbI

Levha halindeki malzemenin birbirinden ayrılması için bu işlemi gerçekleştiren kesme kalıplarına ihtiyaç duyulur. İmalat sektöründe kesme kalıplarıyla bu işi yapanlar kapalı ya da uç kesme yöntemini kullanır.Kesme kalıplarında zımba ile matris arasında malzemeye kuvvet uygulanarak kesme işlemi gerçekleştirilir.

TEL EROZYON

Tel erozyon, maddenin üzerinde yüksek yoğunlukta elektrik akımı geçirilen bir tel vasıtası ile kesme işidir. Bu işlem tezgâhlarda, farklı elektriksel kutuplara iliştirilen tel elektrot, işlem yapılan parçaya yaklaştığı zamanda elektriksel boşalımlar sayesinde yüksek bir ısı ortaya çıkmakta ve kısmi metal ergimesi ile parçacık yok edilerek değişiklik sağlanmaktadır.

Prograsif kalIP

Prograsif kalıplar, plastik ve metal enjeksiyon kalıpları, iş kalıpları ve apartlar makine sektörünün vazgeçilmez unsurlarıdır. Deneyimli ve teknolojik bilgiye sahip donanımlı elemanlar, işlerinizi büyük ölçüde hızlandıracak, imalat alanında gelişmenize fırsat verecektir. Prograsif kalıp, sac metal şeridi kopmadan sac metal şekillendirme kalıplarıdır.